قوانین سایت

قوانین رزرو

1 – وجه دریافتی از بابت این ذخیره اقامت به عنوان پیش پرداخت ؛ به صورت علی الحساب و معادل تقریبی قیمت هر شب اتاق دریافت گردیده است.
2 – ذخیره های بدون پیش پرداخت و کد شناسایی فاقد اعتبار می باشند.
3 – صدور این حواله ذخیره جا به منزله قبول مقررات سامانه فروش و رزرواسیون اقامتی گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
4 – کد شناسایی فروش ذخیره جا می بایستی به هنگام مراجعه میهمانان به مرکز اقامتی ارائه شود .
5 – ذخیره اقامت بنا بر درخواست متقاضی و به نام میهمان استفاده کننده صادر و غیر قابل انتقال می باشد.
6 – زمان تحویل اتاق به مسافران در روز ورود ساعت 14 و تخلیه اتاق در روز خروج ساعت 12 ظهر می باشد.
7 – همراه داشتن شناسنامه عكسدار میهمانان و همراهان در زمان ورود و اقامت و رعایت شئونات اسلامی در مراکز اقامتی الزامی است.
8- چنانچه میهمانان در موعد مقرر به هتل مراجعه ننماید مكان ذخیره شده فقط به مدت یك شب خالی نگه داشته شده و ضمن دریافت هزینه شب اول ، حواله ذخیره جا از روز بعد باطل خواهد شد.
9- انصراف حواله هایی که از طریق دفاتر فروش صادر شده فقط در همان دفتر و یا از طریق سامانه رزرواسیون ممكن می باشد و بازپرداخت وجوه دریافتی از طریق دفتر ذخیره کننده میسر می باشد.
10- درصد و زمان انصراف حواله ذخیره جا ایام عادی : الف – در محدوده زمانی بین صدور این حواله تا 15روز قبل از روز ورود میهمان به مرکز اقامتی بدون کسر جریمه – از 15 روز قبل از ورود میهمان تا 3روز قبل از ورود مبلغ 20 % یك شب به ازای هر اتاق ب – از 3روز قبل تا روز قبل از ورود میهمان، مبلغ 50%یك شب به ازای هر اتاق ت – از روز ورود به بعد، معادل یك شب به ازای هر اتاق، کسر خواهد شد .
11 – درصد و زمان انصراف حواله ذخیره جا ایام نوروز: از روز 28 اسفند لغایت روز 14 فروردین مقررات ویژه ایام نوروز حاکم بوده و انصراف ذخیره جا از زمان دریافت حواله حداکثر تا 15 اسفند ماه با کسر هزینه معادل 50 % کل شب های اقامت می باشد و پس از آن تاریخ استرداد وجه به ذخیره کننده امكان پذیر نمی باشد.
12 – در ایام نوروز مبلغ دریافتی بابت این حواله ذخیره جا بطور علی الحساب و بر اساس رشد منطقی بر نرخ های سال جاری محاسبه شده و مبلغ واقعی هزینه اقامت مطابق نرخ های مصوبه در صورتحساب نهایی صادره در محل واحد اقامتی تعیین و دریافت خواهد شد.
13 – چنانچه به علت بروز قوای قهریه (رخداد و بلایای طبیعی و حوادثی خارج از اختیار و اراده شرکت) ذخیره انجام شده توسط مرکز اقامتی یا دفاتر مراکز ذخیره اقامت لغو گردد، وجوه دریافتی عیناً به مسافر مسترد خواهد شد.
14 – تغییر محل اقامت، تغییر تاریخ، انصراف ذخیره جا و باز پرداخت مبلغ دریافتی (بعد از کسر هزینه های انصراف) صرفاً توسط صاحب حواله و فقط با کارت شناسایی قابل انجام بوده و پرداخت از طریق دفتر انجام دهنده ذخیره اقامت میسر می باشد.
15- هرگونه موارد پیشنهادی یا انتقادی مشتریان گرامی از طریق مدیریت امور مشتریان یا مسیرهای ارتباطی درج شده در وب سایت شرکت به نشانی www.ittic.com و یا شماره تلفن 82479-021 قابل پیگیری می باشد .